Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Bacteriuria nedir?

Bacteriuria : n. İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


collodium : n. See: Collodion.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


lancet : n. Neşter, lanset.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.