Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bacteriuria nedir?

Bacteriuria : n. İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.


retinopiesis : n. Ayrılmış retina'nın tekrar yerine oturtulması.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.


ronchhial : a. Ronkusa ait.