Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bacteriuria nedir?

Bacteriuria : n. İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


devisceration : n. İç organların çıkarılması, göğüs veya karın duvarını delerek iç organların dışarı çıkarılması (Fetüs'te).


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hemat : n. pref. Kan.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


impure : a. Kirli, pis.


iodotherapy : n. İyot veya iyotlu maddelerle tedavi usulü.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


osthexia, osthexy : n. Anormal kemikleşme.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.