Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Bacteriuria nedir?

Bacteriuria : n. İdrarda bakteri bulunması (mililitrede 100.000 veya daha çok sayıda).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


hilar : n. Hilusa ait.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


neurocentrum : n. Omur cismi.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


schematic : a. 1. Şema ile ilgili; 2. Çizgisel olarak gösteren, şematik.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


sella : n. (pl. sellae). Eğer, eğersi çukur.


steroidogenesis : n. Steroid yapıda bileşik meydanag elmesi, salgı bezi tarafından steroid yapıda hormon oluşturulması.


stricturotomy : n. Striktür ameliyatı.


thymoprivic : a. Timus bezinin yetersiz çalışmasının veya çıkarılışının sebep loduğu, timus bezinin ödev görmemesine bağlı.