Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Bacteriocholia nedir?

Bacteriocholia : n. Safra kesesi ve safra yollarında bakterilerin bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


iritic : a. İris'le ilgili.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


pericardiectomy : n. Perikardın ameliyatla çıkarılması, perikardiyektomi.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.