Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

Bacteriocholia nedir?

Bacteriocholia : n. Safra kesesi ve safra yollarında bakterilerin bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


non repetatur : n. See: Non repetat.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


paradidymal : a. Paradidime ait.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.