Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Bacteriocholia nedir?

Bacteriocholia : n. Safra kesesi ve safra yollarında bakterilerin bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


magnet : n. Mıknatıs


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


organo- : pref. Organla ilgili.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


pleurrhagia : n. Plevra'dan gelen kanama, plevra kanaması.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


renipuncture : n. Böbrek kapsülü ameliyatı.