Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bacteriocholia nedir?

Bacteriocholia : n. Safra kesesi ve safra yollarında bakterilerin bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


crack : n. Çatlak.


dementia : n. Bunama, demans.


dens(-tes) : n. Dişler.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


mia : .


gastral : a. Mide ile ilgili.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.