Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bacitracin nedir?

Bacitracin : n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Zinc Bacitracin : Bacitracin'in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılır).


Bacitracin anthraci : İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


myomelanosis : n. kas melanozu.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


sensual : a. 1. Duygusal, pissi; 2. Şehevi, şehvete ait.