Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bacitracin nedir?

Bacitracin : n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Zinc Bacitracin : Bacitracin'in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılır).


Bacitracin anthraci : İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


correctant : a. See: Corrective.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


desmology : n. Bağbilim, demoloji.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.