Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bacitracin nedir?

Bacitracin : n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Zinc Bacitracin : Bacitracin'in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılır).


Bacitracin anthraci : İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dihydrotachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlandırılmasından elde edilen bileşim.


education : n. Eğitim, öğretim.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


fertilization : n. See: Fecundation.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.


spiroscope : n. Teneffüs edilen havayı ölçme aleti.


steatorrhea : n. Dışkıda yağ fazlalığı, yağlı dışkı.


stercolith : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan taş, dışkı taşı.