Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

Bacitracin nedir?

Bacitracin : n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Zinc Bacitracin : Bacitracin'in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılır).


Bacitracin anthraci : İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


subgingival : a. Dişeti altında.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.