Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

Bacitracin nedir?

Bacitracin : n. Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik.

Zinc Bacitracin : Bacitracin'in çinko tuzu (Antibakteriyel merhem olarak kullanılır).


Bacitracin anthraci : İnsan ve hayvanlarda şarbona sebep olan basil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


glossodynia : n. See: glossalgia.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


opening : n. Ağız, delik, aralık, menfez.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


palm : n. Avuç içi, aya, palma.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


processus : n. anat. Çıkıntı.