Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

B.C.G. nedir?

B.C.G. : n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


monopolar : a. Tek kutuplu.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.