Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

B.C.G. nedir?

B.C.G. : n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


distilled : a. Damıtılmış.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


mia brow : Kaş, supercilium.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


vaccinate : v. Aşılamak.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


morbilli : n. Kızamık.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


oulitis : n. See: Ulitis.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.