Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

B.C.G. nedir?

B.C.G. : n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


escherichia : n. Bir bakteri türü.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


ostreotoxismus : n. Temizlenmemiş istiridye ilezehrilenme.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


phatne : n. Diş çukuru.


phorometry : n. Gözün görüş eksenindeki sapmanın yön ve derecesinin forometre yardımıyla belrilenmesi, forometri.