Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

B.C.G. nedir?

B.C.G. : n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


interarticular : a. Eklemlerarası.


uvel : a. Üveaya ait.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


precostal : a. Kaburgaların önünde.