Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

B.C.G. nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

B.C.G. : n. Sığır tüberküloz basilinden yararlanarak hazırlanan bir aşı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


kali : n. biochem. See: Potash.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


nature : n. Tabiat, natura.


orderly : n. Hastane hademesi.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


roentgenologist : n. Radyoloji (röntgen) mütehassısı, radyolog.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


sclerodermitis : n. Cilt (deri) iltihabı ve sertleşmesi, skelrodermit.