Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

Acatalepsy, nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Acatalepsy, : n. 1. İnançsızlık; 2. Anlama güçlüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


oma- : suff. Ur, tümör.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.