Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

A.T.T nedir?

A.T.T : n. "Antitetanus toxoid" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


flavus : n. Sarı.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


kreotoxism : n. Et zehirlenmesi.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


manducation : n.Çiğneme.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


organum : n. See: Organ.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.