Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

A.T.T nedir?

A.T.T : n. "Antitetanus toxoid" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


emissary : a. Çıkartıcı (ven), emisser.


female : n. Dişi, kadın.


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


galactopyra : n. Süt ateşi.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


leukocytolysis : n. Lökositlerin parçalanması ayrılıp dağılması, lökositoliz.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


nares : n. Burun delikleri.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.