Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


gyre : n. See: Gyrus.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


splenogenic : a. Dalaktan kaynaklanan, dalaktan gelişen.


stasis-, : suff. 1. Akımın yavaşlaması veya durması anlamına önek; 2. Üreme veya çoğalmanın önlenmesi veya durması anlamına önek.