Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


cavitas : n. Boşluk kavite.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


premolaris : n. Küçük azı (dişi).


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


sursanure : n. Altı iltihaplı olmasına rağmen yüzeysel kısmı iyileşerek kapanmış ülser, üstü iyileşmiş ülser.