Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


frenzy : n. Delicesine taşkınlık, çılgınlığa yaklaşan aşırı heyecan ve coşku hali.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


heller's operation : n. Yemek borsu ile midenin birleştiği yerdeki kas tabakasının kesilmesi.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


iris : n. Gözün iris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli halka, iris.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


paralyze : v. See: Paralyse.