Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


oligohemia : n. See: oligemia.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.