Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


didymus : n. Testis.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


racial : a. Irki.