Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


melanoblastoma : n. Melanoblastlardan gelişen tümör, melanoblastom.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


optician : n. Gözlükçü.


pericardiocentesis : n. Perikardı delme ve boşluğundaki sıvı emme ameliyesi, perikardiyosentez.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.