Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

A.T.S. nedir?

A.T.S. : n. "Antitetanus serum" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cowper's glands : n. Bulbo-uretral guddeler.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


fibromatosis : n. 1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


intermedius : n.Ara.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


mucin : n. Sümük.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.