Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

A.S.O. nedir?

A.S.O. : n. "Antistreptolysin O" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


periureteritis : n. Ureteri saran dokuların iltihabı.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.


reversibility : n. Eski haline dönebilme yeteneği.