Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

A.S.O. nedir?

A.S.O. : n. "Antistreptolysin O" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


eusitia : n. Normal iştih.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


palate : n. Damak, palatum.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.