Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

A.S.O. nedir?

A.S.O. : n. "Antistreptolysin O" için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.