Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

A.P.T. nedir?

A.P.T. : "Alum precipitated dipkheria toxoid" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


dermatofibroma : n. Cilt fibromu.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


scrotum : n. Testisleri içinde bulunduran torba, husye torbası, testis (haya) torbası, skrotum.