Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

A.P.T. nedir?

A.P.T. : "Alum precipitated dipkheria toxoid" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


endaural : a. Dış kulak kanalının iç bölümüne ait olan, bu kısmı ilgilendiren.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


movement : n. Hareket.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


sacralization : n. Beşinci bel omuru ile sağrı kemiğinin kaynaşması.


sanguinopurulent : a. Kan ve cerahat karışık.