Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

A.P.T. nedir?

A.P.T. : "Alum precipitated dipkheria toxoid" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


gastrolith : n. Mide taşı.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


obeliad : a. Obelyona doğru.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.