Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

A.I.S. Antilymphocyte serum nedir?

A.I.S. Antilymphocyte serum : Kan dolaşımındaki lenfositler üzerinde etki göstererek bağışıklık meydana gelmesini engelleyen bir esrum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


colpodynia : n. See: Colpalgia.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


mesocephalic : a. Orta beyine ait.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.