Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

A.I.D. nedir?

A.I.D. : Bir kadının, yabancı bir erkeğe ait meni aracılığıyla, suni olarak döllenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


dystocia : n. Zahmetli veya yavaş doğurma, distosi.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


gouty : a. Gutlu.


uve(o) : pref. Üvea.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


ossifluence : n. Kemik dokusu yumuşaması.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.