Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

A.I.D. nedir?

A.I.D. : Bir kadının, yabancı bir erkeğe ait meni aracılığıyla, suni olarak döllenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


internatal : a. İlyelerarası.


myodynia : n. See: Myalgia.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


sensory, sensorial : a. 1. Sensoryuma ait; 2. Hisse ait, hissi, duygusal.


sialolithotomy : n. Salya çıkarma ameliyatı.


spinifugal : a. Omurgadan uzaklaşan.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.