Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

A.I.D. nedir?

A.I.D. : Bir kadının, yabancı bir erkeğe ait meni aracılığıyla, suni olarak döllenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


hyalogen : n. biochem. Hiyalene dönebilen ve kaburga camsı cisim gibi yerlerde bulunan proteinle madde.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


miner's elbow : n. Dirsek bölgesinde bulunan bir kese (bursa) nın iltihabı.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


oculo- : pref. gözle ilgili.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


pleurolith : n. Plevra taşı.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.