Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

A.E.G. nedir?

A.E.G. : Hava kullanılarak çekilen ensefalografi için kullanılan deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pechyagra : n. Dirsek eklemini tutan gut.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.