Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

A.E.G. nedir?

A.E.G. : Hava kullanılarak çekilen ensefalografi için kullanılan deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


exchanger : n. Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


ovule : n. Ovül; 2. Ovum, özellikle çatlamamış Graaf folikülü içindeki küçük ovum, yumurtacık; 2. Küçük kist; 3. Yumurta şeklindeki küçük oluşum, bu nitelikle belirgin vagina yoluyla kullanılan ilaç.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.